Dịch Vụ

Các giải pháp cho truyền thông hiệu quả

YMESE MEDIA giúp các doanh nghiệp tỏa sáng với nhiều dịch vụ được thiết kế phù hợp với từng ngân sách, quy mô, loại hình kinh doanh.

Dịch Vụ

Các giải pháp cho truyền thông hiệu quả

YMESE MEDIA giúp các doanh nghiệp tỏa sáng với nhiều dịch vụ được thiết kế phù hợp với từng ngân sách, quy mô, loại hình kinh doanh.

YMESE MEDIA  sản xuất hình ảnh & quay dựng video, phục vụ truyền thông doanh nghiệp:

  • Quay dựng TVC
  • Chụp ảnh thương mại
  • Quay chụp sự kiện

Không chỉ sản xuất media tại Đà Nẵng, YMESE sẵn sàng lăn xả ở mọi nơi.

Hình ảnh nâng tầm thương hiệu!

Từ chiến lược đến thực thi, chúng tôi giúp bạn lan tỏa thông điệp của thương hiệu thông qua các nền tảng online (social, S.E.O, Adwork):

  • Phân phối quảng cáo
  • Quản lý mạng xã hội
  • Xây dựng chiến lược tổng thể

Cùng lan tỏa để phát triển!

Tại YMESE MEDIA, sáng tạo chính là giải pháp cho các bài toán truyền thông, và nội dung không chỉ nằm trên con chữ. Chúng tôi sản xuất

  • Nội dung quảng cáo
  • Video, hình ảnh on-screen
  • Viết các bài viết, email marketing
  • Bộ POSM cho truyền thông

Để lan tỏa, YMESE chọn sáng tạo!