Dịch Vụ Digital Marketing

Tiếp cận khách hàng hiệu quả

Một chiến dịch Digital Marketing thành công sẽ làm tăng lượng khách hàng tiềm năng, nâng cao giá trị và độ nhận diện thương hiệu.

Dịch Vụ Digital Marketing

Tiếp cận khách hàng hiệu quả

Một chiến dịch Digital Marketing thành công sẽ làm tăng lượng khách hàng tiềm năng, nâng cao giá trị và độ nhận diện thương hiệu.

Quản lý mạng xã hội

Phát triển fanpage hiệu quả

  • Tiếp cận khách hàng mục tiêu.
  • Xây dựng tệp khách hàng tiềm năng.
  • Lan tỏa thông điệp và thương hiệu.

Nghiên cứu rõ giá trị cốt lõi, định hướng trong kinh doanh và thương hiệu, YMESE sẽ mang lại những định hướng phù hợp. Và từ lên chiến lược đến thực thi kế hoạch, thương hiệu và sản phẩm của bạn sẽ tiếp cận tới đúng mục tiêu bởi các giải pháp của YMESE.

Phát triển chiến lược

Sáng tạo nội dung

Tối ưu quảng cáo

Tìm hiểu rõ hơn cách YMESE MEDIA giúp bạn phát triển Fanpage

Liên hệ

Quảng cáo

Tối ưu quảng cáo

  • Phân khúc khách hàng
  • Tối ưu hóa tìm kiếm
  • Phân phối quảng cáo
  • Đo lường & cập nhật

Mang hình ảnh thương hiệu của bạn đến ngay với khách hàng mục tiêu. YMESE sẽ quản lý, phân phối & tối ưu quảng cáo trên các nền tảng kỹ thuật số như: Facebook, Google… Những số liệu đo lường hiệu quả sẽ được cập nhật tới bạn liên tục.

Tìm hiểu thêm về dịch vụ quảng cáo của YMESE MEDIA

Liên hệ