Nhà hàng Cá Lửa

Khách hàng:

Nhà hàng Cá Lửa

Nhà hàng hải sản, chuyên những món ngon miền Trung và bia tươi nhập khẩu tại Đà Nẵng
Dịch vụ:

    • Media: Quay TVC quảng cáo sản phẩm (món ăn) và chụp hình nhà hàng
    • Social: Quản lý, phát triển fanpage

Sản Phẩm

Liên hệ